strefa rodziców

Fundacja Edukacyjno-Wychowawcza Arka Noego w Tczewie powstała w grudniu 2013 roku. Od tego też czasu realizuje swoje cele statutowe, którym przyświecają słowa św. Jana Pawła II II 

,, … Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowiekado człowieka …’’

Owa sentencja  znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach członków fundacji takich jak wspomaganie misji, organizowanie konferencji, prelekcji, wykładów  i wielu innych.  Fundacja podejmuje również współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami świeckimi i duchownymi. Celem statutowym działalności Fundacji jest troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, który umożliwia formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości – fizycznego, społecznego, kulturowego, moralnego i duchowego, zgodnie z chrześcijańską koncepcją osoby ludzkiej.

Nasza Fundacja ma za zadanie szerzenie wartości katolickich oraz nauki Kościoła dotyczącej trudnych problemów społecznych. W zamyśle założycieli Fundacji jest organizowanie wszelkiej działalności istotnej dla wychowania młodego pokolenia, w poszanowaniu tradycji, Boga i Ojczyzny.

Fundacja nie jest nastawiona na komercję i zysk. Utrzymujemy się z pieniędzy pozyskiwanych poprzez szeroko pojętą działalność Fundacji oraz z ofiar darczyńców widzących sens naszych działań. Pomagamy na wiele sposobów m. in. organizując wszelkiego rodzaju zbiórki dla potrzebujących, angażowanie się w propagowanie wartości katolickich, wspieranie finansowe i psychologiczno-pedagogiczne lokalnej społeczności. Możemy realizować powyższe założenia dzięki podmiotom Fundacji jakimi są Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. św. Ojca Pio w Tczewie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy szkole oraz Przedszkola Mali Odkrywcy w Morzeszczynie 

Wesprzyj Fundację przyjazną dzieciom i rodzinie

BGŻ BNP PARIBAS

82 2030 0045 1110 0000 0316 9850

z dopiskiem "darowizna"

X