strefa rodziców

Oferta

 
OFERTA PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 
Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 16.00*;
 
Podstawa programowa realizowana jest przez cały dzień.
Czas 5h bezpłatnej edukacji ustalony jest w godzinach od 8.00 do godz. 13.00
 
 
OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 
 
..................................................
 
Dla dzieci do 6-go roku życia – do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, opłata za POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU w zakresie 5 godzinnego pobytu/edukacji w przedszkolu jest bezpłatna.
 
Świadczenia przedszkola przekraczające określony przez placówkę 5 – godzinny bezpłatny czas pobytu w przedszkolu, są odpłatne ( wg poniższego zestawienia).
  • BEZPŁATNE 5h EDUKACJI (8.00. -13.00.)
  • OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU – opłata za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (przed godz. 8.00. i po godz. 13.00.), wynosi 1,00 zł/h dziennie
.................................................................

Wszystkie zajęcia dodatkowe realizowane w naszym przedszkolu są nieodpłatne. 

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 
Niezależnie od opisanego powyżej  systemu, pobierane są opłaty za wyżywienie w przedszkolu, według stawki ustalonej na dany rok szkolny.
Dzienna stawka żywieniowa zależna jest od zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu:
 
  • 10,00 zł  ( pobyt w przedszkolu do godziny 13.00) – stawka obejmuje: śniadanie i obiad
  • 13,50 zł (pobyt w przedszkolu powyżej godziny 13.00) – stawka obejmuje: śniadanie, obiad i podwieczorek)
Stawka żywieniowa obejmuje również herbatę / kawę zbożową /kakao / mleko / soki  - podawane do posiłków.
 
 
Opłata za wyżywienie płatna do 10-go dnia każdego kolejnego miesiąca. Przy zgłoszeniu nieobecności dziecka do godz. 7.30 w dniu nieobecności, koszty wyżywienia są odliczane w kolejnym miesiącu.
W przypadku zgłoszenia nieobecności po wyznaczanej godzinie, stawka żywieniowa przestaje być naliczana od dnia następnego po zgłoszeniu, jeżeli zostanie zgłoszona nieobecność dłuższa niż jeden dzień. 
 
Dzieci przez cały czas pobytu w przedszkolu mają również nieograniczony dostęp do wody niegazowanej.
 
.....................................................................................................
 
 
POZOSTAŁE OPŁATY
 
  • Zakup podręczników i wyprawki plastycznej uzgadniany na zebraniu otwierającym nowy rok szkolny (w sierpniu).
  • Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu nie obejmuje kosztów dodatkowych atrakcji organizowanych przez przedszkole, min: teatrzyki, eksperymenty, mikołajki, zając, dni tematyczne i inne atrakcje. Atrakcje dodatkowe opłacane są z comiesięcznej Składki Rodzicielskiej.  Składka Rodzicielska jest bezzwrotna i nie ma związku z obecnością dziecka na poszczególnych atrakcjacji. Wysokość Składki Rodzicielskiej ustalana jest w sierpniu, na zebraniu otwierającym nowy rok szkolny.
 
 
 
*) W okresie wakacji letnich przedszkole jest czynne do godz. 15.00 (nie dot. przerwy wakacyjnej - w tym czasie przedszkole jest nieczynne)
 
 
.....................................................................................................
 
Organem prowadzącym przedszkole od dnia 01.09.2021r będzie Fundacja Edukacyjno-Wychowawcza „Arka Noego”
 

 

X