strefa rodziców

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH OTRZYMANEGO WSPARCIA

W ramach otrzymanego wsparcia zakupiono:
 
1. Opał do ogrzania przedszkola.
 
Zakup został współnansowany ze środków 1% podatku przez Fundację Studencką MŁODZI MŁODYM.

Dziękujemy za wpłaty 1% podatku na rzecz naszej placówki.

X